Natuurgeneeskunde

Het energetisch concept

Natuurgeneeskunde - Bio Nature

De basis van de natuurgeneeskunde is dat het natuurlijke genezende vermogen van uw eigen lichaam, van uw eigen organisme, wordt aangesproken om genezing te bewerkstelligen. Bij de behandeling gaat de natuurgeneeskundige uit van het energetisch concept, de evenwichtige verdeling van de energie over het gehele menselijk lichaam.

Natuurfilosofisch principe

De natuurgeneeskundige heeft bij zijn behandelingsmethode altijd het natuurfilosofisch principe van Hippokrates als uitgangspunt. Dat richt zich op het totale welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de patiënt. Omdat het in de natuurgeneeskunde dus gaat om het functioneren van het organisme in zijn totaliteit, richt de aandacht van de natuurtherapeut zich dan ook in de eerste instantie op de mens als geheel.

De patiënt Om wie het gaat…

Als u een eigen, individuele behandelingswijze voorstaat en/of bij de officiële geneeskunde geen of onvoldoende baat hebt gehad is het zinvol een natuurgeneeskundige te consulteren. Maar u dient zich wel te realiseren, dat de natuurgeneeskundige uw eigen, natuurlijke geneeskracht slechts dan effectief kan stimuleren of opwekken, als die zo min mogelijk belemmerd wordt door het gebruik van reguliere medicijnen. Een gelijktijdige natuurgeneeskundige en medisch-chemische behandeling is als regel minder effectief. Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor een chemotherapeutisch therapie te allen tijde blijft berusten bij de betrokken reguliere arts, zoals de betrokken natuurgeneeskundige uiteraard verantwoordelijk is voor de natuurlijke behandeling.

Eerst de oorzaak zoeken

Een natuurgeneeskundige zoekt altijd naar de oorzaak van de klachten. Die ligt namelijk niet bij de voedingsmiddelen zelf, want zij vormen alleen maar de katalysator. Dat het lichaam gevoelig reageert geeft aan dat er een stoornis in het lichaam zelf is. Dus de natuurgeneeskundige probeert door het gesprek met de patiënt en het onderzoek met behulp van een of meer natuurgeneeskundige diagnostieken te ontdekken wat de dieperliggende oorzaak is van de klachten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de stofwisseling in het lever-galblaassysteem zodanig is verstoord dat deze verantwoordelijk is voor de allergische reactie. In zo’n geval wordt het lever-galblaasgebied bewerkt met fytotherapie, homeopatische middelen of acupunctuur.

Snelle, degelijke behandeling

Het is belangrijk om een allergie goed te laten behandelen. We zien in de praktijk vaak dat iemand, die als zuigeling te kampen had met voedselallergie in de vorm van dauwworm of eczeem, in de schoolleeftijd hooikoorts krijgt. Later wordt dit gevolgd door astma of astmatische bronchitis en op hogere leeftijd door reumatische klachten. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, die al deze klachten beschouwt als gevolgen van op zichzelf staande ziekten, gaat het volgens de natuurgeneeskundige om verschillende verschijningsvormen van één en dezelfde aandoening. Als de voedselallergie van een kind goed behandeld is, kunnen later veel klachten worden voorkomen.

Een blozende appel…

Een gezonde voedingswijze is vaak niet genoeg. In veel gevallen moeten natuurgeneeskundige therapieën meehelpen het natuurlijk evenwicht in het lichaam te herstellen. Bijvoorbeeld met behulp van kruiden, acupunctuur of homeopathie.
Het is niet de bedoeling van de natuurgeneeskundigen om mensen een leefwijze op te dringen die als onprettig of als streng wordt ervaren. In de meeste gevallen constateren zij juist dat een gezonde leefwijze er toe bijdraagt dat, ook al vraagt het wat offers, de patiënt zich prettiger voelt. Meer een blozende appel dus, dan een zak frieten mèt…

Menu