TARIEF

€ 87,50 euro per consult van een uur

€ 47,50  per consult van een half uur.

 

u heeft geen verwijzing nodig voor een behandeling bij de natuurgeneeskundig therapeut.

Duur van een consult

Het eerste consult duurt altijd een uur en vervolgconsulten tussen de 30 en 45 minuten. Het consulttarief dient direct per pin of contant te worden voldaan na de behandeling. U krijgt een betalingsbewijs die u kunt indienen bij uw verzekering.

Online coaching

De eerste afspraak bij voorkeur persoonlijk. De vervolgafspraken kunnen via skype, facetime of telefonisch. Het bespaart reistijd en is efficiënt.

Annulering

Een consult dat wordt geannuleerd binnen 24 uur / dan wel binnen twee werkdagen voor de afspraak wordt volledig in rekening gebracht. Bij corona- of verkoudheid-klachten wordt de behandeling kosteloos geannuleerd.

Vergoeding consulten        RBCZ logo

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels)de consulten bij een LVNT-therapeut via aanvullende verzekeringspakketten. Aan onderstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

LVNT – vergoedingenlijst therapeuten 2024 

 

Privacyverklaring (conform AVG)

Ik bewaar het mailadres en telefoonnummer om u te kunnen informeren en bereiken. Hiernaast ben ik ook wettelijk verplicht om het behandelplan en de gemaakte aantekeningen te bewaren in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens (voor- en achternaam en geboortedatum), relevante medische gegevens en naam en relatienummer van de zorgverzekeraar.

Ik heb een inspanningsplicht om deze gegevens geheim te houden. Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Alleen de gegevens die betrekking hebben op de financiële administratie, zoals vermeld op de factuur, zijn ook bekend bij mijn administrateur. Hij is eveneens wettelijk verplicht deze geheim te houden.

Informatie over uw behandeling zal alleen aan andere hulpverleners verstrekt worden na uw schriftelijke toestemming. U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Deze website gebruikt uitsluitend cookies die noodzakelijk zijn voor de functionele werkzaamheid van deze website.

Licenties, lidmaatschappen en klachtenregeling         

De zorgverzekeraars dragen bij aan de kosten voor de consulten omdat ik lid ben van de beroepsvereniging LVNT. De LVNT waarborgt de kwaliteit en regelt het klacht- en tuchtrecht. Daartoe zijn al haar leden aangesloten bij de geschillen commissie complementaire zorg SCAG.

Daarnaast ben ik ingeschreven in het register van de RBCZ als beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg.

 

Menu