Over de kracht van kruiden…

De term Fytotherapie is afgeleid van ‘fytos’, dat plant betekent en ’therapeia’, dat behandeling betekent. Fytotherapie is dus het gebruik maken van planten en kruiden om zieken te behandelen.

De natuur, de grootste apotheek…

Tuinen, bossen, weiden en bergen. Ze vormen de best voorziene apotheken die er te vinden zijn. Al 2000 jaar geleden schreef de Romeinse schrijver en geleerde Plinius:
‘De vogels en de andere dieren laten de mens zien welke planten goed zijn voor zijn gezondheid. De dieren zoeken zelf de geneeskrachtige kruiden op. Ze nemen wat voor hen heilzaam is en mijden de rest. Laten wij hetzelfde doen en trachten de planten op te sporen die ons zieke gestel beter maken’.

Geneeswijze in het verre verleden

Geneeswijze

Waarschijnlijk zijn de kruiden de eerste medicijnen geweest waarmee de mens getracht heeft zijn kwalen te genezen. Veelal overtuigd van de opvatting dat ziekten met duivels en boze geesten te maken hadden, probeerden de medicijnmannen en priesters met riten, bezweringen en kruiden het boze te verdrijven. Zij waren het die de geneeskrachtige werkingen van de planten en kruiden ontdekten en in de loop der tijd veel kennis over de toepassingen verzamelden. De zo ontwikkelde kennis werd van generatie op generatie overgedragen.

Wetenschap

Ook de eerste wetenschappers hadden een groeiende belangstelling voor de heilzame werking van planten en kruiden, waardoor het aanvankelijke mystieke karakter geleidelijk verdween. Aristotoles, Hippokrates en andere grote leermeesters van de geneeskunde pasten de fytotherapie met groot succes toe. De kruiden werden toen veelal toegepast vanuit het idee dat een relatie bestond tussen de kenmerken die de plant zelf bood zoals het uiterlijk, de smaak en de geur met de verschijnselen van de ziekte. In de loop van de tijd is steeds meer onderzoek gedaan naar de werkzaamheid en de inhoudsstoffen van planten en kruiden. Modern uitgevoerde onderzoeken geven een nieuwe schat aan informatie en laten zien dat de toepassingen van de geneeskracht van de plant actueler is dan ooit.

Beperkingen

De toepassing van geneeskrachtige kruiden door de eeuwen heen heeft een schat aan ervaringen opgeleverd, waardoor de betrouwbaarheid en effectiviteit een zeer hoog niveau hebben bereikt.
Fytotherapie is niet altijd bij alle aandoeningen als hoofdtherapie bruikbaar. In die voorkomende gevallen verwijst de fytotherapeut door.

Nevenwerkingen

Algemeen bekend is dat, chemische, gesynthetiseerde middelen nogal eens bijwerkingen hebben die soms ernstige gevolgen kunnen geven. In de fytotherapie daarentegen gaat men er in beginsel van uit dat alleen milde geneesmiddelen gebruikt mogen worden voor het herstel van de gezondheid. Wanneer een kruid van nature toxische inhoudsstoffen bevat, zal de concentratie in het geneesmiddel altijd zo zijn aangepast dat de werking efficiënt en mild is.

De hele mens

De hele mensDe reguliere arts met zijn synthetische middelen doet meestal alleen aan orgaangerichte therapie met over het algemeen slechts lokale effecten, terwijl de fytotherapie naast zijn milde karakter een meer algemene werking op de hele mens uitoefent.
Eén enkel geneeskruid bezit namelijk meerdere inhoudsstoffen zodat een diepe helende werking op de mens als totaal teweeg wordt gebracht.

De hele plant

Indien de hele plant wordt gebruikt, zoals bij de fytotherapie, wordt de natuurlijke harmonie in de plant gehandhaafd en is de werking optimaal. In de moderne farmacie worden de stoffen geïsoleerd waardoor de onderlinge controlerende en regulerende werking tussen de inhoudsstoffen verloren gaat.

De fytotherapie heeft toekomst

Door verfijnde onderzoeksmethoden worden steeds weer nieuwe bestanddelen van de planten ontdekt. Vele nieuwe planten worden voor het eerst zorgvuldig onderzocht zodat de schat aan kennis over de geneeskruiden verder wordt vergroot.
De fytotherapie krijgt een steeds belangrijkere plaats in de geneeskunde en is nog volop in ontwikkeling.

 

Menu