Behandelingen

Oogdiagnostiek

oogdiagnose

Oogdiagnostiek -vaak minder juist "iriscopie" genoemd- is het herkennen van huidige en vroegere aandoeningen door middel van veranderingen in het regenboogvlies, de iris, van het oog. Oogdiagnostiek is dus geen therapie, noch een reguliere of natuurlijke geneeswijze. "Iriscopist" is geen beroep.


Diagnostische mogelijkheden

De oogdiagnostiek is een van de diagnostische mogelijkheden van de natuurgeneeskunde. Zoals we daarnaast de tongdiagnose, de Chinese polsdiagnose etc. en de normale fysische of klinische diagnose kennen, ook methoden die door academisch opgeleide natuurgeneeskundigen (NWP-therapeuten) worden gehanteerd.
Over het algemeen wordt de oogdiagnostiek niet door de Nederlandse artsen toegepast. Dat is vooral een gevolg van het feit dat de methode geen deel uitmaakt van hun universitaire opleiding. Maar daar komt bij dat de uitkomsten van de oogdiagnose niet altijd onderbouwd kunnen worden door de medische (klinische) diagnose. De oogdiagnose maakt het namelijk mogelijk in het orgaanstelsel zwakke plekken te ontdekken, die zich nog niet tot pathologie hebben ontwikkeld en daarom door de reguliere arts niet worden waargenomen.


Constitutie

De oogdiagnose heeft dus vooral haar waarde als functiediagnose. De werking, de defecten, de zwakheden van de organen kunnen uit de iris worden waargenomen. Niet altijd exact, maar meestal wel in aanleg. Daarbij speelt de constitutie, de constitutionele aanleg van de patiënt voor de oogdiagnose een voorname rol.
Vandaar dat bij een oogdiagnose primair vastgesteld wordt tot welk van de onderstaande constitutietypen de patiënt behoort:


1. De lymfatische constitutie: aanleg voor stoornissen van de lymfeklieren, vochtige eczemen, slijmvliesaandoeningen.


2. De hydrogene constitutie: aanleg voor reuma, ontstekingen, droge eczemen en dergelijke.


3. De neurogene constitutie: aanleg voor alle mogelijke stoornissen van het zenuwstelsel, vanaf nervositeit tot astma, allergische aandoeningen.


4. De haematogene of dyscrasie-constitutie: aanleg voor ziekten van het bloed en van de lichaamssappen in het algemeen. De natuurgeneeskundige zal dus in de meeste gevallen allereerst trachten het constitutietype van de patiënt vast te stellen, onder andere aan de hand van de kleur van de iris. Dat is niet zo simpel als het lijkt, want er komen veel z.g. mengtypen voor en het vereist heel veel oefening en een lange praktijkervaring om tot een bruikbaar constitutiebeeld te komen.


Verklaring principes oogdiagnostiek

Volgens de Duitse arts dr. med. Walther Lang stuurt een ziek orgaan prikkels langs de zenuwbanen naar het ruggemerg. Via het verlengde merg lopen zenuwkabels naar bepaalde hersencentra. Deze geven die prikkels via de vasomotorische zenuwen door aan een centrale (het centrum ciliospinale). Van daar af worden ze langs andere lijnen op het regenboogvlies van het oog geprojecteerd. Dit regenboogvlies bestaat in hoofdzaak uit zachte, bloedvatrijke stroma iridis (steunweefsel van de iris), dat meer of minder sterk gepigmenteerd kan zijn. Langs de hierboven globaal aangeduide neurale weg worden door de prikkels vanuit de aangetaste organen structuurveranderingen in het irisstroma veroorzaakt, die zich als lichte of donkere vlekjes aftekenen. Door bestudering van deze tekens kan de natuurgeneeskundige traceren welke organen niet goed functioneren.


Onderzoek iris

Als de constitutionele aanleg bepaald is kan verder in de iris zelf naar bijvoorbeeld allergische verschijnselen en in de orgaanvelden van de iris naar latente aandoeningen worden gezocht. Normaal gesproken heeft ieder orgaan namelijk, ook functioneel, zijn vaste plaats in de iris van een of van beide ogen. Dat wil dus zeggen, dat ook onregelmatigheden zoals minder goed functioneren, overbelasting, overproductie, een storing, zelfs als deze verschijnselen zich klinisch nog niet gemanifesteerd hebben, in de iris zichtbaar kunnen zijn.


Medische basiskennis noodzakelijk

Het is overigens niet zo eenvoudig een betrouwbare oogdiagnose te stellen als het vorenstaande wellicht doet vermoeden. Er is, naast een grondige opleiding in de oogdiagnostiek, ook een uitgebreide kennis van geneeskundige basisvakken als onder meer de anatomie, de fysiologie en de pathologie voor nodig. Zonder deze beslist noodzakelijke medische basiskennis is de beroepsmatige toepassing van de irisdiagnostiek onverantwoord. De NWP-therapeuten hebben, voorzover zij de oogdiagnostiek toepassen, allen een dergelijke adequate beroepsopleiding gehad


blauw oog bruin oog

Contact

Telefoon 06 41 42 91 29
E-mail info@bio-nature.nl
Bio-Nature Hella Masereeuw
© Copyright 2007- 2010