Behandelingen

LABTESTEN

 • Bloedanalyse:

  Hoe is het gesteld met uw stofwisseling en met de ontgifting van uw lichaam?
 • Ontlastinganalyse:

  Hoe staat het met uw darmflora? Zijn er problemen met de vertering van koolhydraten, eiwitten of vetten? Bevatten uw dunne darm en uw dikke darm voldoende goede bacteriën en niet te veel schadelijke bacteriën? Zijn er ongewenste gisten, schimmels of parasieten aanwezig?
 • Haaranalyse:

  Zijn er voldoende lichaamsnoodzakelijke mineralen en spoorelementen aanwezig? Is er sprake van een belasting van zware metalen, vanuit uw omgeving of vanuit vullingen in uw gebit?
 • Vaginale flora test

  Vaginale klachten kunnen worden veroorzaakt door een verstoorde vaginale flora of een verstoorde darmflora.
  U ontvangt een testkit en stuurt deze zelf op naar het laboratorium.
 • Testen voor het opsporen van allergie/intoleranties

 • Voedingsmiddelen IgE/IgG4 panel


ANALYSE VAN BLOED

Uit een paar druppels bloed is heel veel af te leiden over de toestand van uw lichaam. Allerlei verstoringen kunnen vroegtijdig aan het licht komen, zelfs voordat ze echte problemen zijn geworden. Zo hebben we dan ook de mogelijkheid om preventief te werken.


Wanneer ik bloed van u naar het laboratorium stuur, laat ik daar een test op uitvoeren die bestaat uit twee onderzoeken, de ROTS-test en de SKL-test. Zo wordt de diagnose betrouwbaarder en nauwkeuriger.


ROTS is de afkorting van Reactieve Oxidatieve Toxische Sedimenten. Toxische sedimenten zijn de restproducten van stofwisselingsprocessen en dysfuncties, de giftige neerslag in het bloed na de verbranding van eten en drinken. Uw immuunsysteem kan een bepaalde hoeveelheid ROTS wel verwerken, maar door een teveel wordt het verzwakt. Aan de vorm van de sedimenten is te zien welke organen of weefsels belast worden.
De SKL -test is ontwikkeld door de Duitse arts Rudolf Sklenar, die belangrijk wetenschappelijk onderzoek deed naar rode bloedcellen. Hij ontdekte bij zeer veel kankerpatiënten steeds dezelfde afwijking in vorm en kleur. Op de schil van hun rode bloedlichaampjes vond hij een korrelige structuur die hij biogranula noemde. In de SKL-test wordt een bepaalde kleuringtechniek gebruikt en in het bloedbeeld dat dan ontstaat, zijn verschillende storingen goed te diagnosticeren.


De gecombineerde bloedtest is gericht op de volgende vragen:


 • Is er een stofwisselingstoornis?
 • Zijn er blokkades van enzymen? Enzymen zijn lichaamseigen eiwitten die ons voedsel afbreken tot bruikbare bouwstenen voor het lichaam.
 • Hebt u gebrek aan spoorelementen? Het gaat dan om metalen als zink, kobalt, koper, selenium, mangaan en ijzer. Wanneer u hiervan te weinig heeft, kunnen er enzymblokkades optreden.
 • Is er een stoornis aan de lever, de nieren of het zenuwstelsel?
 • Hebt u een tekort aan vitamine B12/foliumzuur?
 • Heeft uw bloed een verhoogde of juist verminderde stollingswaarde?
 • Is er een verstoring in het zuurstoftransport?
 • Is er iets mis met uw longfunctie? Dat is af te leiden uit it de kleuring en vorm van de rode bloedcellen.
 • Zijn er in uw lichaam ontstekingen aanwezig?
 • Is uw darmflora verstoord of hebt u een schimmelinfectie?
 • Is er sprake van vaatverharding? Dan kunt u last hebben van hoge bloeddruk waardoor hart- en vaatziektes kunnen optreden.
 • Heeft u adrenale stress? Als u veel vrije radicalen in uw bloed heeft, kunnen cellen beschadigd raken.
 • Is er sprake van cystenvorming? Cysten zijn goedaardige knobbels, bij vrouwen meestal in de borsten (myomen) en bij mannen op diverse plaatsen onderhuids (lipomen).
 • Hebt u last van allergieën?
 • Zijn er hormonale verstoringen?
 • Is er een aanwijzing voor het ontwikkelen van gewrichtsklachten zoals jicht, artritis of reuma?

Als de test wijst op stoornissen, hoeven we niet af te wachten totdat problemen zich daadwerkelijk gaan manifesteren of erger worden. We kunnen meteen aan verbetering gaan werken. Wat voor u de beste aanpak is, hangt af van uw constitutie en uw omstandigheden. Heel vaak is het effectief om uw lichaam te draineren (= schoonmaken) en uw spijsvertering te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld met Oligotherapie


Hoe gaat het?

In de praktijk neem ik bloed bij u af door middel van een vingerprikje.


Ik doe het bloed op glazen objectiefplaatjes en stuur die als analysemateriaal naar het laboratorium.


ROTS test

Met de ROTS-test wordt bekeken of in uw bloed te veel giftig bezinksel aanwezig is

 

 

 

 

 


SKL test

Met de SKL-test wordt gezocht naar afwijkingen aan uw rode bloedcellen: verblekingen of vervormingen.

 

 

 

 

 

 

 


ANALYSE VAN ONTLASTING

In het spijsverteringskanaal zitten vooral bacteriën die nuttig zijn voor het lichaam. Ze verteren voedsel, beschermen tegen infecties, houden de darmwand sterk en gezond en produceren vitamines. Maar er zijn in de darmen ook altijd ziekmakende bacteriën en schimmels aanwezig.


De samenstelling van de darmflora kan verstoord raken. Bijvoorbeeld doordat er elders in het lichaam (maag, gal, alvleesklier) iets mis is. Of door stress, verkeerde of eenzijdige voeding of medicijngebruik. Dan worden de taken van de darmflora niet meer goed uitgevoerd en gaan de schadelijke bacteriën en schimmels de gezondheid ondermijnen.


In het laboratorium laat ik uw ontlasting onderzoeken op:


 • Zijn er afwijkingen in de kleur, de consistentie (= stevigheid) en de pH-waarde (= zuurtegraad)?
 • Worden eiwitten, koolhydraten en vetten goed verteerd of zijn er verteringsresten aanwezig?
 • Zijn er in de dunne darm voldoende goedaardige aërobe (= zuurstofrijke) bacteriën aanwezig om het voedsel te absorberen? En zijn er niet te veel ziekmakende aërobe bacteriën, zoals de Salmonella?
 • Bevat de dikke darm genoeg nuttige anaërobe (=zuurstofarme) bacteriën om het immuunsysteem op peil te houden? En niet te veel schadelijke anaërobe bacteriën?
 • Is er sprake van virulente factoren? Het kan zijn dat er op een schadelijke bacterie die op zichzelf niet boven de normwaarde uitkomt, bepaalde enzymen zitten die dan toch ziektes veroorzaken doordat het immuunsysteem wordt omzeild of rode bloedcellen worden afgebroken.
 • Zijn er bepaalde schimmels of gisten aanwezig?

Ik kan ook vragen de ontlasting te testen op de aanwezigheid van parasieten zoals de Heliobacter Pylori, die maagzweren veroorzaakt.


Wanneer de uitslag van het onderzoek binnen is, gaan we verder met de diagnose. Daarna bespreken we samen welke methode om tot verbetering te komen het beste bij u past. Bijvoorbeeld een microbiologische therapie om uw immuunsysteem te reguleren. Of uw lichaam draineren (= schoonmaken) en uw spijsvertering op orde brengen en uw voedingspatroon veranderen.


Hoe gaat het?

analysemateriaal

U krijgt een testset mee naar huis: een testbuis, ontlastingopvangers en een afnameprocédé.


In de bijgeleverde envelop stuurt u het analysemateriaal naar het laboratorium.

 

 

 

 


ANALYSE VAN HAAR

Mineralen en spoorelementen zorgen er in iedere lichaamscel afzonderlijk voor dat de stofwisseling goed functioneert. Zo ook in de levende cellen van uw haarwortels. Bij het verhoornen wordt de mineraalhuishouding in uw haren geconserveerd.


Haaranalyse geeft dan ook inzicht in de hoeveelheden van de verschillende elementen die uw lichaam heeft opgeslagen. Deze waarden worden vergeleken met normgemiddelden, zodat een gebrek of een teveel aan bepaalde mineralen of giftige stoffen direct duidelijk wordt.


Klachten kunnen een aanwijzing zijn voor een tekort of een overschot van een bepaalde stof. Zo kunnen huidproblemen komen door gebrek aan Zink en verhoogde gevoeligheid voor allergieën door gebrek aan Mangaan. Een te hoog gehalte aan Lood kan leiden tot leerproblemen bij kinderen, te veel Natrium tot haaruitval, te veel Calcium of Koper tot migraine. Analyse van uw haar bevestigt dan al of niet een vermoeden van de oorzaak van de klacht.


De test geeft antwoord op de vragen:


 • Hebt u een tekort aan een of meer lichaamsnoodzakelijke mineralen of spoorelementen?
  Bijvoorbeeld minder dan 25 miligram Magnesium per kilo haar of minder dan 300 mg Calcium per kg haar.
 • Komen bepaalde mineralen te veel voor?
  Bijvoorbeeld van Nikkel meer dan 1,5 mg/kg haar.
 • Is er een overdosis aan zware metalen of andere giftige elementen?
  Bijvoorbeeld meer dan 0,2 mg Cadmium of meer dan 0,8 mg Lood per kg haar.

Wanneer de uitslag van het onderzoek binnen is, overleggen we op welke manier u uw mineraalhuishouding het beste weer in evenwicht kunt brengen. Bijvoorbeeld met een spoorelemententherapie of met een aanpassing van uw voedingspatroon.


Hoe gaat het?

haarknippen haaranalyse

Voor de analyse is een plukje haar nodig van 3 centimeter, vlak langs uw hoofdhuid afgeknipt.


Ik maak op uw achterhoofd een scheiding, til de bovenste laag van uw haar op en zet die vast. Ik knip dan een dunne rij haar af parallel aan de scheiding.


Ik knip van de lok de gewenste 3 centimeter af, stop het haar in een testzakje en stuur dat naar het laboratorium. Een hoeveelheid van 0,5 gram haar is voldoende.


haarknippen 3 centimeter haaranalyse

 

 

 

 

 

 

Voedingsmiddelen IgE/IgG4 panel

Met deze test wordt voor groot aantal voedingsmiddelen gemeten of de patiënt hierop allergisch reageert. Deze voedingsmiddelen omvatten melkprodukten, fruit, vis en schelpdieren, gevogelte en vlees, groente, noten en granen en enkele overige produkten. Zowel de IgE als IgG antistof reactie op deze voedingsmiddelen wordt gemeten.


IgE:IgE is een immunoglobuline dat betrokken is bij de directe overgevoeligheid (allergische) reactie. Deze reactie is erfelijk bepaald en praktisch altijd blijvend.


IgG:IgG is een immunoglobuline dat een vertraagde allergische reactie geeft. Deze reactie is meestal het gevolg van het te veel en te vaak eten van een voedingsmiddel in een bepaalde periode (week tot maand). In het bloed vormt het IgG immuuncomplexen met bestanddelen van het voedsel waarvoor een reactie bestaat. Deze immuuncomplexen kunnen leiden tot ontstekingsreacties in weefsels. Dit kan in elk deel van het lichaam zijn. IgG reacties kunnen leiden tot 'vertraagde' symptomen zoals gewrichts- of spierpijn, chronische hoofdpijn, vermoeidheid en mentale klachten. Deze allergische reacties zijn vaak moeilijk (zonder test) op te sporen omdat zij pas uren of dagen na de inname van het voedingsmiddel optreden.


Klachten die bij voedingsmiddelen allergie op kunnen treden zijn onder andere:


 • Astma
 • Anafylactische shock
 • Hoofdpijn (acuut en chronisch)
 • Huidklachten
 • Maag-darmklachten (diarree, overgeven)
 • Niet helder kunnen denken
 • Rhinitis
 • Spier- en Gewichtsklachten
 • Vermoeidheid

Schildklierhormonen in 24 uurs urine.


Wanneer er een verdenking bestaat voor hypo- of hyperthyroïdie (respectievelijk een te trage en te sterke schildklierwerking) worden gewoonlijk de niveaus van TSH, T3 en/of T4 in het bloed gemeten. In de praktijk is echter gebleken dat het niveau van T3 (en T4) in 24-uurs urine een betere correlatie vertonen met de symptomen in met name een vroeg stadium van hypothyroïdie. Wanneer symptomen aanwezig zijn die kunnen wijzen op een (milde) hypothyroïdie worden vaak (nog) normale bloedwaarden gevonden, terwijl de waarden in 24-uurs urine (al) wel afwijken en het vermoeden van (milde) hypothyroïdie bevestigen. De test is dan ook met name geschikt voor die gevallen, waarin symptomen van hypothyroidie (nog) niet worden bevestigd door de gebruikelijke bloedtesten


Enkele symptomen die veel gezien worden bij hypothyroidie zijn:


 • Kouwelijkheid (koude extremiteiten)
 • Moeheid (vnl in de ochtend)
 • Droge huid
 • Depressie
 • Trage peristaltiek/ Constipatie (verstopping

Contact

Telefoon 06 41 42 91 29
E-mail info@bio-nature.nl
Bio-Nature Hella Masereeuw
© Copyright 2007- 2010